ბიზნეს უცხო ენები
150 ლარი
5
მდებარეობა: თბილისი
17.05.2018 / 08:03

ადგილზე გასვლა კი
ენები რუსული
მდებარეობა თბილისი
წინადადების ტიპი გთავაზობთ

ბიზნეს რუსული: ბიზნეს გერმანული: ბიზნეს ინგლისური: ბიზნეს თურქული: ტერმინოლოგია, საქმიანი ურთიერთობის წარმოება, ბიზნესკომუნიკაციის უნარ-ჩვევების დახვეწა. ცენტრი გაძლევთ შესაძლებლობას უახლესი ლიტერატურისა და მეთოდების გამოყენებით დაეუფლოთ სასურველ უცხო ენას ან აიმაღლოთ ცოდნის დონე. შეისწავლება: ბიზნესკომუნიკაცია, საქმიანიშეხვედრებისადამიმოწერისსახეები. უცხო ენის კურსი საქმიანი ურთიერთობებისათვის განკუთვნილია ბანკებში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში, საკრედიტო დაწესებულებებში კვალიფიკაციის